Matthias Marzodko

I grew up in Lower-Bavaria, a wooded area full of folklore and folk tales. From this, I developed an early desire to decorate objects around me and to acquire them; a desire that is as old as humanity itself.
Art for real life, is what I want to make, and thus to become a (folk) artist. To make woodblock prints where the enriched object will be more valuable than the market or usage value: matter becomes art object. An object that doesn’t only have a function, but which gives the spectator/user the possibility to recognize it and to identify with it.
For me, being an artist or a creator is to meet this fundamental, human desire to identify with and to search for connections and unity: to be connected with one’s own surroundings.

 

Ik ben opgegroeid in Neder-Beieren; een bosachtige streek vol folklore, volksvertellingen. Zo groeide vroeg in mij de behoefte om voorwerpen uit mijn directe omgeving te decoreren en eigen te maken; een behoefte die zo oud is als de mensheid zelf.
Art for the real life, wil ik maken en zodoende (volks)kunstenaar worden. Houtsneden maken, waarbij het veredelde object de gebruiks- en marktwaarde doet overstijgen; het ding wordt kunstobject. Een object dat niet enkel een functie heeft, maar de beschouwer/gebruiker de mogelijkheid geeft te herkenen, om zich te identificeren.
Voor mij is beeldend kunstenaar of vormgever zijn, het beantwoorden aan deze fundamenteel, menselijke behoefte aan identificatie, het zoeken naar verbindingen en eenheid: Het verbonden zijn met de eigen omgeving.